Psychotherapeut

bewustwording

Werkwijze psychotherapie: maatwerk

Allereerst: het individu, en niet de techniek, staat voorop! Psychotherapie is wat mij betreft maatwerk, en geen confectie. De individualiteit van ieder persoon moet  naar voren kunnen komen. Je moet je gehoord, gezien en geaccepteerd voelen als mens. Dat vraagt van een therapeut flexibiliteit en ervaring.
Daarnaast kan ik natuurlijk in het algemeen iets zeggen over mijn werkwijze:

Psychoanalytisch kader

Mijn manier van werken is een gestructureerde en focale werkwijze binnen het psychoanalytische kader.
Al naar gelang de hulpvraag en de mogelijkheden van een cliënt heeft een behandeling een meer inzichtgevend/ervaringsgericht – , dan wel een cognitief/coachend/steunend karakter.

Door de duidelijke structuur en het werken met concrete situaties (focus) kan ik heel doelgericht met een cliënt werken. De nadruk ligt op het  direct ervaren van (tot dusver afgeweerde) emoties binnen de zitting, in het hier en nu.
Mijn benadering kenmerkt zich door praktische handvatten zodat wat ongrijpbaar lijkt (‘gevoelens’, ‘innerlijk’) grijpbaar wordt, vertaalbaar naar de dagelijkse realiteit.

 

Heden als uitgangspunt

Het heden en niet het verleden is steeds het uitgangspunt. Naar het verleden kijken we om je functioneren van nu te begrijpen: we dragen vaak  aspecten van onze opvoeders met ons mee, vaak onbewust, waarmee we onszelf, ook onbewust, dwarszitten. Het doel is bewustwording van deze zelf-saboterende mechanismen om ze te kunnen loslaten zodat je in je kracht komt te staan en je potentieel kunt verwezenlijken. In dit proces is het van belang dat je (een deel van) de emoties gaat ervaren die achter deze mechanismen schuil gaan en ze leert accepteren, zonder jezelf dwars te zitten. Zo komt er een betere balans tussen denken en voelen.

Bijna altijd is het nodig om cognitieve uitleg te geven over het innerlijk en het innerlijke functioneren, over wat voelen is en de relatie tussen voelen en doen.
Ik help de cliënt op concrete wijze als het ware een innerlijke landkaart aan te leggen. De ervaring leert dat als een cliënt eenmaal ‘wegwijs’ in zijn eigen innerlijk wordt, de relatie met zichzelf enorm verbetert. Daarnaast is het direct ervaren van je emoties vaak onontbeerlijk om te komen tot een wezenlijk beter zelf-gevoel en een hogere zelf-waardering, noodzakelijk om jezelf optimaal te ontplooien en te genieten.

 

werkwijze psychotherapiePsychoanalytisch kader wil hier onder andere zeggen dat ik werk met het concept van het onderbewuste: gevoelens die, om welke reden dan ook, angst verwekkend en schuld beladen zijn worden verdrongen naar het onderbewuste waar we er geen gezonde greep meer op hebben. Dit kan leiden tot allerlei klachten variërend van angst, depressie en zelf-verwijt tot woede-uitbarstingen. Tevens kan dit leiden tot problemen op allerlei levensgebieden: relationeel, sociaal, op het werk.

Ik hecht groot belang aan de werkrelatie tussen de cliënt en mij. Concreet houdt dit in dat ik van meet af aan duidelijk ben over wat mijn taak en verantwoordelijkheid is in het therapie proces, en welke die van de cliënt. Zo kunnen we komen tot een optimale samenwerking.